Tìm kiếm [x]

Bệnh chàm có lây không?

Mô tả: Bệnh chàm có thể truyền từ người này sang người khác không vậy thưa bác sĩ (Sĩ Quang - Hải Dương)
Trả lời:

Bạn Sĩ Quang thân mến! Bệnh chàm không thể lây từ người này sang người khác nhưng ở vi sinh vật thì có thể xảy ra tình trạng này nhé!

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


CÂU HỎI KHÁC